تماس از ما با ارسال عدد ۵ به شماره پیامک ۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰ - ۰۲۱۷۴۴۱۳۰۰۰

آدرس دفتر مركزی

تهران, ضلع شمال غربی پل سید خندان, ساختمان پارسه , بلوک ۲

تلفن(۱۰۰ خط): ۰۲۱۷۴۴۱۳۰۰۰

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰

ایمیل : info@sabtco.ir

وبسایت : www.sabtco.ir